Aktuálne novinky

Hľadáme kontaktného/ú pracovníka/čku Hľadáme kontaktného/ú pracovníka/čku
27.01.2017
Hľadáme 2 spolupracovníkov/čky do nízkoprahového centra Mixklub (centrum pre deti a mládež od 6 do 18 r.) a nízkoprahového rodinného centra Mixáčik (centrum pre deti od 0 do 6 r.) na priamu prácu s deťmi, mládežou a ich príbuznými. Práca zahŕňa aj prípravu aktivít, poskytovanie a vedenie individuálneho poradenstva, doučovania, projektové, organizačné a administratívne úlohy.
Hrou k podpore a rastu v Mixáčiku Hrou k podpore a rastu v Mixáčiku
12.08.2016
Projekt "Hrou k podpore a rastu v Mixáčiku" podporila Nadácia pre deti Slovenska zo zbierky Hodina deťom. Prostredníctvom projektu vytvoríme Herničku pre terapiu hrou a terapiu v piesku na individuálnu prácu s deťmi a mladými ľuďmi a prinesieme do Mixáčika prvky Montessori, ktoré budú rozvíjať ich zmysly.
Prevenčné dni a Upracme si v MIXklube a v MIXáčiku Prevenčné dni a Upracme si v MIXklube a v MIXáčiku
08.02.2016
Od októbra minulého roku realizujeme projekt Podpora a rast v MIXklube a MIXáčiku v bratislavskom Pentagone. Spolu s deťmi a mladými ľuďmi sme zorganizovali 4 prevenčné dni na témy, ktoré ich zaujímajú a sa ich dotýkajú. Uskutočnili sme Upracme si vďaka, ktorému si vytvárajú pozitívny vzťah k miestu, kde žijú.
Daruj Knihu 2015 Daruj Knihu 2015
04.12.2015
Po 13 - krát pripravila Komunitná nadácia Bratislava projekt "Daruj Knihu". Knižky pre deti z MIXklubu a MIXáčika nájdete a môžete im kúpiť v knihkupectve Panta Rhei na Poštovej ulici. ĎAKUJEME
Podpora a rast v MIXklube a MIXáčiku Podpora a rast v MIXklube a MIXáčiku
29.11.2015
Projekt Podpora a rast v MIXklube a MIXáčiku bol podporený sumou 4.997,97 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora a rast v MIXklube a MIXáčiku je posilnenie zraniteľných skupín."
Ako sa otvárať komunite v mestskom gete? Ako sa otvárať komunite v mestskom gete?
28.11.2015
Detský fond Slovenskej republiky (DFSR) pôsobí v mestskej časti Vrakuňa v Bratislave, pri obytnom dome tzv. Pentagone už 17 rokov. Prišli sme najmä za deťmi a mladými ľuďmi, ktorí trávili väčšinu svojho voľného času bezcieľne na ulici a ponúkli im alternatívu, ktorú potrebovali a potrebujú do dnes. Dlhodobo realizujeme projekty MIXklub nízkoprahové centrum pre deti a mladých ľudí a MIXáčik nízkoprahové rodinné centrum pre deti a ich rodičov.
WebSupport WebSupport
08.10.2015
Už čoskoro nový web vďaka WebSupport, ktorý nám poskytuje free hosting.
2% pre MIXklub a MIXáčik projekty Detského fondu SR 2% pre MIXklub a MIXáčik projekty Detského fondu SR
20.03.2015
Už 25 rokov zlepšujeme život detí na Slovensku. Vaše 2% z dane nám v tom pomáhajú. Ďakujeme, že pomáhate deťom.
Kristián a Marko kamoši z webu Kristián a Marko kamoši z webu
20.03.2015
Podporte chlapcov z MIXklubu prostredníctvom projektu Kamoši z webu. Projekt Kamoši z webu nie je len o darcovstve, má za cieľ zvyšovať gramotnosť detí, a to ako klasickú tak aj digitálnu, aktívne zapája deti a vytvára priateľské prostredie medzi deťmi navzájom a aj medzi deťmi a darcami. KRISTIÁN a MARKO z MIXklubu snívajú o futbale, pomôžte im, aby mali rovnaké šance ako ich rovesníci.
Ako sa otvárať komunite v mestskom gete? Ako sa otvárať komunite v mestskom gete?
20.03.2015
Vďaka podpore Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny sme 11. marca 2015 zorganizovali workshop "Ako sa otvárať komunite v mestskom gete?".
Daruj myšlienky Daruj myšlienky
20.03.2015
V rámci programu neziskovej organizácie LEAF Dobrovoľníctvo - profesionáli pomáhajú HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV/ČKY do tímu Detského fondu SR. Konkrétne programátora/ku webstránky, marketingového/ú experta/ku a učiteľa/ku angličtiny. Ak nám chcete svojimi schopnosťami pomôcť k pozitívnej zmene, toto je dobrá príležitosť!
Nadačný fond Telekom - Doučovanie v MIXklube Nadačný fond Telekom - Doučovanie v MIXklube
30.01.2015
Dobrá správa! Od januára do augusta 2015 sme na doučovanie v MIXklube získali podporu od Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, za ktorú sme vďační a veľmi si ju vážime. Vďaka tejto podpore nakúpime učebnice, ktoré nám pomôžu pri doučovaní sa s deťmi a školské pomôcky pre deti ako motivačné odmeny. S deťmi, ktoré budú najviac chodiť na doučovanie, pôjdeme na jar do kina a v lete na opekačku. Tiež nás čaká párty na záver školského roka, ktorou privítame letné prázdniny. Tešíme sa na ...
Švajčiarsko - slovenský projekt Švajčiarsko - slovenský projekt
19.12.2014
„Tento Švajčiarsko-Slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom Programu švajšiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie“
Pentagonské noviny Pentagonské noviny
25.08.2014
S veľkou radosťou Vám predstavujeme naše Pentagonské noviny.
10 ROKOV 10 ROKOV
09.06.2014
Srdečne Vás pozývame na MIXácky deň detí a oslavu 10 ROKOV MIXKLUBU, ktoré sa budú konať utorok 17.6.2014 od 15:00 do 18:00 v Pentagone.
Pentagon Inak/ Pentagon Differently Pentagon Inak/ Pentagon Differently
31.05.2014
For more information in english please click on the topic. Získali sme grant na projekt "PENTAGON INAK", je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Čaká nás komunitné a vzdelávanie, workshop "Ako sa otvárať komunite?", dni otvorených dverí, obývačka na ulici, výstava fotografii, Pentagonské noviny...
Workshop o komunitnej práci v Pentagone Workshop o komunitnej práci v Pentagone
31.05.2014
Rozhodli sme sa spraviť prvý krok... Prostredníctvom projektu Pentagon Inak - Workshop o komunitnej práci v Pentagone - "Čo môžeme spolu urobiť?" Pozvali sme ľudí z organizácii a inštitúcii pracujúcich v lokalite Pentagon, kde budeme hľadať možnosti ako zlepšiť život v komunite. Je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.
Seminár Outreach work Seminár Outreach work
22.04.2014
Dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na odborný seminár Outreach work – prinášame skúsenosti na Slovensko, ktorý organizuje Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR). Seminár sa uskutoční dňa 5.5.2014 o 10:00 v zasadacej miestnosti č.106, na MPSVR SR, Špitalská ul.č. 4-6, Bratislava. Viac informácii nájdete po kliknutí.
EXPERTNÉ DOBROVOĽNÍCTVO EXPERTNÉ DOBROVOĽNÍCTVO
03.03.2014
Pomôžte nám nájsť experta/tku na propagáciu, ktorý/á by nám pomohol/la s prípravou marketingových a mediálnych výstupov a poradil/a pri kampaniach. Viac info tu: http://www.leaf.sk/sk/aktualne/program-expertneho-dobrovolnictva-2014
43. kilometer - ČSOB Bratislava marathon 43. kilometer - ČSOB Bratislava marathon
24.02.2014
Každý rok sa spája maratónsky víkend so sociálnymi projektmi pod spoločným názvom 43.kilometer. V spolupráci s ČSOB Finančnou skupinou prichádza na 9. ročník ČSOB Bratislava Marathon s novým impulzom - spoluprácou s Kontom Bariéry, starším bratom MIXklubu a MIXáčika.
2% pre Detský fond Slovenskej republiky 2% pre Detský fond Slovenskej republiky
13.02.2014
Mili priatelia, opäť prešiel rok a my sa na Vas obraciame s prosbou o podporu aktivít Detského fondu Slovenskej republiky, poukazaním 2% (resp. 1,5%) z dane, za rok 2013. Vaše 2% nám pomáhajú pokryť náklady našich projektov, na ktoré sa nám nepodarí získať finančné prostriedky z iných zdrojov.
Daruj knihu 2013 Daruj knihu 2013
06.12.2013
Aj tento rok sme sa zapojili do projektu Daruj Knihu Komunitnej nadácie Bratislava, prostredníctvom ktorého môžete obdarovať naše deti knižkami. Čo treba urobiť?...klikni na nadpis Daruj knihu 2013, dozvieš sa viac.
Pingpongový turnaj SAP vs. MIXklub Pingpongový turnaj SAP vs. MIXklub
20.11.2013
V MIXklube sa odohral pingpongový turnaj, na ktorom si zahrali deti z MIXklubu s pracovníkmi s firmy SAP, ktorá nás podporila a vďaka nej sme zakúpili nový pingpogový stôl, rakety, loptičky a sieťku. Vďaka SAP mohli i dobrovoľníci prísť k nám cez zrekonštruovanú a vymaľovanú terasu, na ktorú nám tiež prispela firma SAP. Turnaj sa niesol vo veľmi príjemnej atmosfére a povzbudzovaní, deti bojovali o víťazstvo vo dvojiciach s dobrovoľníkmi, za ich účasť, návštevu a skutočný záujem aj o iné naše akt
MIXklub a MIXáčik oslavuje už rok v nových priestoroch MIXklub a MIXáčik oslavuje už rok v nových priestoroch
14.11.2013
V roku 2012 sa podarilo, s pomocou partnerov, získať vlastné priestory priamo v tzv. Pentagóne na Stavbárskej 38 v bratislavskej Vrakuni pre zariadenie MIXklub a MIXáčik. Náhodnému návštevníkovi sa centrum môže zdať trochu chaotické a plné energie. Nízkoprahové centrum je na rozdiel od centier voľného času vysoko neformálne. Vstup je bezplatný a deti si počas otvorenia vyberajú z ponúkaných aktivít ako počítače, spoločenské hry, kreslenie, pingpong, stolný futbal, menšie deti rôzne hry s hračkam
584,70 € na drevený domček pre deti na terasu 584,70 € na drevený domček pre deti na terasu
05.11.2013
Na začiatku bol sen vytvoriť príjemnú terasu pre deti v nehostinnom Pentagone. Pán Bukovský nás oslovil a dal nám možnosť 4.11.2013 prostredníctvom krstu knihy "Návod na prežitie pre ženu" vyzbierať 584,70 € na zakúpenie domčeka na hranie pre najmenších MIXákov a MIXáčky a doplniť tak mozaiku rekonštrukcie terasy. ĎAKUJEME Igorovi Bukovskému a VŠETKÝM, KTORÍ PRISPELI.
5 dňovka rozvoja životných zručností 5 dňovka rozvoja životných zručností
31.07.2013
Vďaka Magistrátu hl. mesta SR Bratislava máme možnosť 5.8. - 9.8.2013 realizovať 5 dňový pobyt rozvoja životných zručností, pre deti od 13 rokov. Ďakujeme.
Seminár o skúsenostiach Austrálie... Seminár o skúsenostiach Austrálie...
25.06.2013
Pozývame Vás na veľmi zaujímavý seminár "Skúsenosti Austrálie pri riešení otázok Aboriginalcov - Nádej a možnosť na skvalitnenie života rómov na Slovensku?", ktorí organizujeme s Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež a MPSVaR SR.
Hviezdny MIXácky deň detí 2013 Hviezdny MIXácky deň detí 2013
06.06.2013
4.6. sa v MIXklube a v MIXáčiku uskutočnil Hviezdny MIXácky deň detí. Ako každý rok mohli deti súťažiť na stanovišiach, ktoré boli tento rok venované hudbe, spevákom a všetkému okolo hudby. Na stanovišitiach ako napr. postav pódium, za rýmuj, zatancuj, zlož si svoju hviezdu a pod., získali "lóve", za ktoré si mohli v našom bufete kúpiť po čom im srdce túži. Rozdávali sme fantastické koláčiky, ktoré sa rozplývali na jazýčkoch. Koláčiky nám daroval DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava. Ďakujeme.
Akreditácia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR Akreditácia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
06.05.2013
Už od roku 2008 realizujeme naše nízkoprahové programy MIXklub a MIXáčik na základe akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré udeľuje Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Od 30. apríla 2013 nám akreditačná komisia predĺžila akreditáciu na dalších 5 ROKOV. Veľmi sa tešíme!
ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKÝ PROJEKT ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKÝ PROJEKT
19.04.2013
"MIXklub a MIXáčik sa stal Švajčiarsko-Slovenský projekt, ktorý je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie“. Veľmi sa tomu tešíme, nakoľko nám to prinesie na dva roky do organizácie väčšiu stabilitu, najmä v zabezpečení pracovníkov a pracovníčok. Náš stabilný tím v MIXklube a v MIXáčiku sa rozširuje samozrejme džendrovo:), k dvom pracovníčkam pribudnú feministicky zmýšlajúci pracovníci.
Podpora bez ktorej by to nešlo. ĎAKUJEME. Podpora bez ktorej by to nešlo. ĎAKUJEME.
21.03.2013
Podpora bez ktorej by to nešlo. ĎAKUJEME.
TVOJE 2% MENIA SVET DETÍ NA FAREBNÝ!!! TVOJE 2% MENIA SVET DETÍ NA FAREBNÝ!!!
15.02.2013
TVOJE 2% MENIA SVET DETÍ NA FAREBNÝ!!! TVOJE 2% MENIA SVET DETÍ NA FAREBNÝ!!! TVOJE 2% MENIA SVET DETÍ NA FAREBNÝ!!! TVOJE 2% MENIA SVET DETÍ NA FAREBNÝ!!!TVOJE 2% MENIA SVET DETÍ NA FAREBNÝ!!! TVOJE 2% MENIA SVET DETÍ NA FAREBNÝ!!! TVOJE 2% MENIA SVET DETÍ NA FAREBNÝ!!!
Vianočný večierok 2012 Vianočný večierok 2012
14.12.2012
Príďte si s nami užiť posledný deň v MIXklube a v MIXáčiku tento rok. Vianočný večierok je venovaný hlavne deťom a mladým ľuďom. Ak sa podarí budú sa rozdávať mikulášske balíčky, knižky a darčeky. Čaká nás živá hudba a tombola so zaujímavými netradičnými cenami (poukazy na 30 min.na internet, odpustenie dištancu, V.I.P.vstupy do MIXklubu a MIXáčika a pod.)Tešíme sa na Vás
ĎAKUJEME ZA VIANOCE ĎAKUJEME ZA VIANOCE
08.12.2012
Nadácia Tesco v spolupráci s KOMUNITNOU NADÁCIOU BRATISLAVA (KNB) pripravili na predvianočný čas darcovský projekt "DAKUJEME ZA VIANOCE". V predajni Tesco EXTRA v PETRŽALKE nájdete darčeky označené nálepkou s menom konkrétneho dieťaťa. Sú to priania detí z MIXklubu a MIXáčika ale i z iných bratislavských nízkoprahových, krízových centier a ďalších organizácií.
DARUJ KNIHU DARUJ KNIHU
08.12.2012
Prostredníctvom Komunitnej nadácie Bratislava, ktorá už 10 rok organizuje projekt DARUJ KNIHU sme vo štvrtok v Panta Rhei v Polus City Centre označili 80 kníh pre deti MIXklubu a MIXáčika. Urobte deťom radosť a kúpte im knižku ozdobenú farebnými štítkami s menami a vekom detí (naše sú s x-kom). ĎAKUJEME
Podpora z grantu Nadácie Intenda...  Podpora z grantu Nadácie Intenda...
13.11.2012
Základným nástrojom nízkoprahových služieb je PRACOVNÍK/ČKA aj VĎAKA PODPORE Z GRANTU NADÁCIE INTENDA sme ho mohli mať.
PRIDAJ SA K NÁM! PRIDAJ SA K NÁM!
04.11.2012
Hľadáme nových NADŠENCOV - KOLEGOV/GYNE na PRIAMU PRÁCU S DEŤMI A MLADÝMI ĽUĎMI a DOUČOVANIE v nízkoprahových centrách vo Vrakuni. Máš záujem pracovať s deťmi a mladými ľuďmi? Chceš kúsok zo seba a svojho času venovať tým, ktorí nemajú toľko príležitostí a šťastia a vyrastajú v menej podnetnom prostredí? PRIDAJ SA K NÁM!
PODARILO SA OTVORILI SME VLASTNÝ PRIESTOR PODARILO SA OTVORILI SME VLASTNÝ PRIESTOR
26.10.2012
Po pretrvávajúcich problémoch s priestormi pre projekty MIXklub a MIXáčik, sa nám naskytla možnosť zakúpiť vlastné priestory, priamo v tzv. Pentagóne, kde väčšina detí a mladých ľudí s ktorými pracujeme býva. Na kúpu priestorov sme si podali projekt v Nadácii Pontis. Nadácia Pontis vyhodnotila projekt ako dôležitý a rozhodla sa ho podporiť v rámci Charitatívneho programu Srdce pre deti denníka Nový Čas a Nadácie Pontis.
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
16.10.2012
Detský fond Slovenskej republiky - MIXklub a MIXáčik si Vás dovoľuje pozvať na SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVÝCH PRIESTOROV na Stavbárskej 38 v Bratislave, 23.októbra (utorok) v čase od 15:30 do 18:00 hod.
Projekt tri, štyri - podpora životných zručností Projekt tri, štyri - podpora životných zručností
10.10.2012
V nízkoprahovom centre pre deti a mládež MIXklub od decembra 2011 do septembra 2012 prebiehal s finančnou podporou Nadácie Tesco projekt zameraný na prevenciu rizikového správania a rozvoj životných zručností klientov. Pracovníci MIXklubu boli vyškolení v tejto oblasti a počas otváracích hodín klubu sa v rozhovoroch a aktivitách intenzívne venovali prevencii.
POTREBUJEME VAŠU POMOC POTREBUJEME VAŠU POMOC
12.09.2012
Splnil sa nám veľký sen, podarilo sa nám kúpiť priestory v Pentagone, Stavbárska 38 (stále zbierame na dofinancovanie) a VRACIAME SA DOMOV!!! Predtým než sa tam nasťahujeme potrebujeme vyniesť neporiadok, upratať, poumývať, vymaľovať. Na staronovej adrese na Čiernovodskej 25 potrebujeme zbaliť všetky naše veci a pripraviť ich pre sťahovku. Preto Vás prosíme príďte nám s tým pomôcť. Môžete prísť v akomkoľvek čase vyznačenom v kalendári.
KÚPA NOVÝCH PRIESTOR pre MIXklub a MIXáčik KÚPA NOVÝCH PRIESTOR pre MIXklub a MIXáčik
12.08.2012
Vážení priatelia, OBRACIAME SA NA VÁS S PROSBOU. Detskému fondu Slovenskej republiky sa naskytla jedinečná možnosť zakúpiť priestory priamo v tzv. Pentagone v bratislavskej Vrakuni, pre prácu s deťmi ulice. S deťmi a mladými ľudmi v tejto lokalite pracujeme už od roku 1998 a realizujeme tu nízkoprahové projekty MIXklub a MIXáčik. AKÁKOĽVEK ČIASTKA, KTOROU BY STE SA ROZHODLI NÁS PRI TOM PODPORIŤ NÁM POMÔŽE!!!
SKRZE TEBE POZNÁM SEBE - tlačová správa SKRZE TEBE POZNÁM SEBE - tlačová správa
05.07.2012
Mládežnícka výmena je súčasťou programu Mládež v akcii organizovaného našimi šikovnými českými kolegyňami z organizácie DROM, romské středisko. Vďaka tomuto kempu sa naši aktívni MIXklubácki mladí stretnú s mladými ľuďmi z Klubu Brána a počas desiatich dní budú zažívať workshopy zamerané na tanec, divadlo, film, a fotografiu, budú spoznávať seba a iných a veríme, že keď prídu domov, budú im tieto skúsenosti a zážitky pomáhať v ich každodennom živote.
Víkendovka pre deti a ich rodičov v Častej Víkendovka pre deti a ich rodičov v Častej
26.06.2012
22.6. až 24.6.2012 sa vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila Nadácia pre deti Slovenska uskutočnila víkendovka pre deti a ich rodičov v Častej pod Červeným Kameňom. Bola to radosť, oddych a kopec zážitkov.
SKRZE TEBE POZNÁM SEBE SKRZE TEBE POZNÁM SEBE
11.06.2012
Už sa to blíži.... od 6. do 15. júla nás čaká Medzinárodný (československý:) camp s mladými ľuďmi z klubu Brána, Brno. Všetko sa odohrá U troch studní a nebude to vôbec nudní.
ADOPTUJ SI MIXKLUBÁCKU KAČICU A PRISPEJ NA DOBRÚ VEC ADOPTUJ SI MIXKLUBÁCKU KAČICU A PRISPEJ NA DOBRÚ VEC
11.06.2012
JE TO JEDNODUCHÉ...ADOPTUJ SI MIXKLUBÁCKU KAČICU A PRISPEJ NA DOBRÚ VEC, vopred ĎAKUJEME:)
Dávame do pozornosti nové články a videá Dávame do pozornosti nové články a videá
04.06.2012
Dávame do pozornosti nové články a videá v sekcii Média - Press a Video. Príjemné čítanie, sledovanie a počúvanie.
Srdce pre deti, ktoré to nemajú ľahké Srdce pre deti, ktoré to nemajú ľahké
04.06.2012
Podarilo sa nám získať na priestory 43 750 Eur prostredníctvom charitatívneho programu Srdce pre deti deníka Nový Čas a Nadácie Pontis. Teraz sa budeme snažiť získať (do 30.júna) zvyšných 57 tisíc euro, ktoré nám chýbajú do sumy 100.000 euro, potrebnej na zakúpenie priestorov v Pentagóne, pre MIXklub a MIXáčik. Ak nám viete pomôcť, ozvite sa nám na tel.: 02/43 42 26 34 alebo mailom: dfsr@dfsr.sk Ďakujeme!!!
MIXácky deň detí, 8. narodeniny MIXklubu, deň otvorených dverí MIXácky deň detí, 8. narodeniny MIXklubu, deň otvorených dverí
31.05.2012
Milí priatelia, kolegovia, spolupracovníci, partneri, chceli by sme Vás opäť po roku pozvať na MIXácky deň detí a 8. narodeniny MIXklubu, ktoré sa budú konať 6.6.2012 od 15:00 do 18:00 hod. Budeme radi, ak deti a našu prácu podporíte svojou účasťou. Tešíme sa na stretnutie s Vami. Podujatie sa bude konať v priestoroch a v blízkosti priestorov MIXklubu- nízkoprahového centra pre deti a mládež a MIXáčika- nízkoprahového rodinného centra na Čiernovodskej ul. 25 v Bratislave.
Deti zažili život ľudí bez domova - tlačová správička Deti zažili život ľudí bez domova - tlačová správička
11.05.2012
Po tom, čo deti vo Vrakuni zaútočili na bezdomovkyňu, Detský fond Slovenskej republiky a OZ Vagus dňa 9.5.2012 zorganizovali v nízkoprahových centrách MIXklub a MIXáčik "Bezdomovecký deň" zameraný na priblíženie života ľudí bez domova hravou formou.
Hurrráááááá chata pre dievčatá Hurrráááááá chata pre dievčatá
11.05.2012
Chata pre dievčatá od 12 rokov v projekte "tri, štyri", ktorý podporil Nadačný fond Tesco.
Hľadáme partnera/ku do tímu na pozíciu ekonóm/ka - office manažér/ka Hľadáme partnera/ku do tímu na pozíciu ekonóm/ka - office manažér/ka
26.03.2012
Detský fond Slovenskej republiky (www.dfsr.sk) hľadá partnera/ku do tímu na pozíciu ekonóm/ka - office manažér/ka na čiastočný, resp. plný pracovný úväzok na zabezpečenie účtovníctva, personalistiky, miezd a zabezpečenie plynulého fungovania kancelárie organizácie.
Trí, štý-ri prevencia v MIXklube Trí, štý-ri prevencia v MIXklube
26.03.2012
Od decembra 2011 sa v MIXklube rozbehol projekt "tri, štyri", ktorý podporila Nadacia Tesco. Projekt má už ako hovorí názov pripraviť deti a mladých dospelých navštevujúcich MIXklub na štart do života. Sústredí sa na oblasť prevencie rizikového správania a rozvoj životných zručností.
Hľadáme spolupracovníkov!!! Hľadáme spolupracovníkov!!!
17.02.2012
Virginia Satirová hovorila, že "všetci máme tie vnútorné zdroje, ktoré potrebujeme, aby sme úspešne zaobchádzali so svetom a rástli". Poďme ich spolu s deťmi, mladými ľuďmi a ich rodičmi hľadať, vyživovať a podporovať... Hľadáme spolupracovníkov na priamu prácu s deťmi a mladými ľuďmi v nízkoprahovom centre MIXklub a MIXáčik vo Vrakuni...
MIXáčik a víkendový pobyt pre deti a ich rodičov MIXáčik a víkendový pobyt pre deti a ich rodičov
09.02.2012
MIXáčik nízkoprahové rodinné centrum a víkendový pobyt pre deti a ich rodičov sa môže realizovať vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.
IDE SA!!! Chata pre chalanov od 12 rokov IDE SA!!! Chata pre chalanov od 12 rokov
03.02.2012
IDE SA!!! Chata pre chalanov od 12 rokov
Nový letáčik - Starý dobrý Talin na novom mieste Nový letáčik - Starý dobrý Talin na novom mieste
31.01.2012
Sme presťahovaní a náš vynikajúci grafik Samuel Sato Lamač-ka krycie meno Dúbravka, vytvoril nový plagát pre deti o našom novom priestore a ako sa k nám dostať.
Bašavelský november a sťahovavý december Bašavelský november a sťahovavý december
31.01.2012
4.11. sme zorganizovali spolu s deťmi MIXácky Bašavel na ktorom hrali naši ostrieľaní muzikanti a symbolickým príspevkom si zbierali financie na nový mikrofón, ktorí potrebovali. Bašavel predchádzala dvojtýždňová príprava na ktorej sa podieľali hlavne deti. 10.11. koordinátorka sociálnych projektov spolu s Dianou Rusnákovou prezentovali spoluprácu vprojekte„Hlavy pomáhajú“ – strategické plánovanie, na 4. fóre o firemnej filantropii,Firemné dobrovoľníctvo: Kľúč k nadšeniu a rozvoju zamestnanc
Preventívny august, náborový september a dobrá prax v októbri Preventívny august, náborový september a dobrá prax v októbri
31.01.2012
Od augusta s nami začal spolupracovať i tzv. preventista, ktorý sa zúčastňuje bežného otvorenia centier, predškolskej prípravy, ale hlavne sa intenzívne venuje téme prevencie a vytvára manuály a konkrétne postupy pre našu špecifickú prácu s deťmi. Na konci septembra sme spustili 2 bloky vzdelávaní a následnú povinnú 60 hodinovú prax pre budúcich pracovníkov/čok MIXklubu a MIXáčika. 27. septembra sme sa zúčastnili národného kola súťaže ECPA 2011 – Európska sieť pre prevenciu kriminality
Intenzívny jún a ešte táborový júl Intenzívny jún a ešte táborový júl
31.01.2012
V mesiaci jún sme sa opätovne stretli so starostkou a prednostom, a riešilia diskutovali o budúcnosti priestorov, v ktorých pôsobíme a ktoré sú pre nás kľúčové. Koordinátorky boli na seminári, ktoré organizovalo Ministerstvo práce v spolupráci s UNDP BRC vypočuť„Možnosti a inovatívne riešenia efektívneho poskytovania sociálnych služieb na Slovensku – Zahraničné skúsenosti a príklady dobrej praxe“. 10.-11.6. sme sa zúčastnili pracovného stretnutiaa členskej schôdze Asociácie nízkoprahových
MIXácky bašavel v MIXklube a v MIXáčiku MIXácky bašavel v MIXklube a v MIXáčiku
04.11.2011
Dnes nas čaká MIXácky bašavel deti leštia lakovky, vytahujú zo skrine to najlepšie na seba, pracovníci/čky žehlia puky, dávajú nátačky...O hudbičku sa nám postarajú naši ostrieľaní chlapci "Duo Rom Čajka". Budeme tancovať, spievať a baviť sa čip hop hej!!!
Majú také sny...a snívajú o... Majú také sny...a snívajú o...
24.10.2011
Majú také sny...a snívajú o... dostať sa z Nevädzovej (špeciálna základná škola) na vysokú (Majo), premeniť krepové šaty na ozajstné (Martinka), byť najsilnejší aj keď má iba 5 rokov (Janko), veľa vecí si nepamätať (Zuzka), vedieť čo bude s nimi za 2 roky (Katka), mať dobrú ženu (Vilko)...
Naša Bratislava - Naše Mesto Naša Bratislava - Naše Mesto
20.06.2011
MIXklub sa opäť zapojil do projektu Naša Bratislava - Naše Mesto 2011, Nadácie Pontis. Podujatie firemného dobrovoľníctva sme využili hlavne na vytvorenie nových veselých malieb na protihlukovej stene v blízkosti MIXklubu. Maľovaniu predchádzala anketa medzi ľuďmi, ktorí bývajú v blízkosti steny a MIXklubu, alebo denne okolo prechádzajú. Samotné deti oslovili 165 obyvateľov. Anketa obsahovala 10 tém, za ktoré mohli zahlasovať. Boli to vodný svet, les, lúka, pláž, zimná krajina, rodina...
MIXácky deň detí, 7. narodeniny MIXklubu - 14.6.2011 MIXácky deň detí, 7. narodeniny MIXklubu - 14.6.2011
06.06.2011
Milí priatelia, kolegovia, spolupracovníci, partneri, chceli by sme Vás pozvať na MIXácky deň detí a 7. narodeniny MIXklubu, ktoré sa budú konať 14.6.2011 od 15:00 do 18:00 hod. Budeme radi, ak deti a našu prácu podporíte svojou účasťou. Tešíme sa na stretnutie s Vami. Podujatie sa bude konať v priestoroch a v blízkosti priestorov MIXklubu- nízkoprahového centra pre deti a mládež a MIXáčika- nízkoprahového rodinného centra na Stavbárskej ul. 60 v Bratislave.
Zamilovaný apríl a bláznivý máj Zamilovaný apríl a bláznivý máj
05.06.2011
Počas mesiacov apríl a máj sme zažili spievanie do ucha, vši, referát o žabách, o New Yorku, 2 zlomené ruky a jednu nohu, konflikty, futbal, tisíce ospravedlnení, nekončiace zametanie slnečnicových semiačok, majstrovstvá v ľadovom hokeji, facebook, požičanie knižky, pohreb, pevné nervy, zlomenú bránku, horko, ...
MIXáčik a 12. ročník Hodiny deťom MIXáčik a 12. ročník Hodiny deťom
02.06.2011
Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom 12. ročníka grantového programu Hodina deťom podporila náš krásny projekt MIXáčik nízkoprahové rodinné centrum. Veľmi sa z toho tešíme a ďakujeme.
Tanečný február, slnečnicový marec Tanečný február, slnečnicový marec
14.04.2011
Február a marec dievčatá v MIXklube pretancovali so Šakirou a Beyonce, ale aj v štýle Hankinho valčíka. Uskutočnilo sa niekoľko tanečných battlov, do ktorých sa chalani pridali breakdancom. Vo februári vznikla v MIXklube kniha „O nešťastnej kvetinke a osamelom levovi“ od 7ročnej autorky Vikinky P. Počas týchto ešte studených mesiacov sme vypili hektolitre teplého čaju. Uskutočnil sa aj Karneval, kde sa hodnotili najmä masky, ktoré si deti samé vyrobili – na prvé miesta zaútočil vlk...
O nešťastnej kvetinke a osamelom levovi O nešťastnej kvetinke a osamelom levovi
24.03.2011
Bola raz jedna kvetinka, ktorú zabudli polievať každý deň. Prestala rásť a preto bola nešťastná pomali vedla.
Šťastný a veselý december a január Šťastný a veselý december a január
14.03.2011
V decembri sme privítali Mikuláša Joža aj so svojim sobom Bubom. Spustili sme internet a mohol začať internetový ošiaľ. Lucka vymyslela poradovník, inak by sa tam asi deti pozabíjali. Deti a mladí ľudia sa vrhli na facebook, youtube, hry a rozprávky. Najlepší z nás sa vybrali do Aquaparku, ako odmenu za doučovanie. Inšpirovali sme sa nízkoprahom Ulita a pridali sme zázračný motivačný kufrík, ktorý obsahuje rôzne školské pomôcky na povzbudenie po doučovaní. Pomôcku si môže dieťa samé vyb
Októbrové a novembrové víťazstvá Októbrové a novembrové víťazstvá
16.12.2010
Čo je to vlastnosť? A aká je moja dobrá vlastnosť? Otázka, ktorá riadne zamotala hlavy detí, ktoré nás navštevujú: bolo ťažké nájsť odpoveď, nájsť na sebe niečo dobré. Nadávajú, lebo ich vychovala ulica, rady vymaľovávajú na čierno a majú skutočnú zlosť na tých, čo im nadávajú do cigánov a skurvysynov. A že ich nie je málo. Môže byť zlá vlastnosť kričnosť?
Hľadáme spolupracovníkov! Hľadáme spolupracovníkov!
16.11.2010
Hľadáme pozitívne naladených, otvorených ľudí, ktorí si sami seba vážia a chceli by kúsok zo seba a zo svojho postoja odovzdať deťom, ktoré nemajú toľko šťastia a vyrastajú v menej podnetnom prostredí.
Čo sa udialo v septembri Čo sa udialo v septembri
27.10.2010
Cez ulicu bola na strome zavesená hojdačka. Gádžovia uvideli rómske deti a zakázali im sa húpať na nej a nakoniec ju dali preč úplne, aby sa na nej nemohli hojdať. Žiadne hojdačky, žiadni šťastní a hrajúci sa chytanos.
S MIXklubom do sveta S MIXklubom do sveta
30.09.2010
Videli sme niečo iné ako Pentagon a jeho každodennú realitu. Videli sme salamandru, čerešňový dážď, z lúky sme si urobili živý cirkus a ráno sme sa o tom rozprávali pri hrnčekoch s kakaom. Hoci sme ešte nikdy neboli v saune, urobili sme svetový rekord a vôbec sme sa nehanbili, že sme sa potili a nevydržali až tak dlho.
Vitajte na stránkach MIXklubu a MIXáčika! Vitajte na stránkach MIXklubu a MIXáčika!
16.09.2010
Počas letných prázdnin sme MIXklub a MIXáčik otvorili 18 krát a priemerne nás navštívilo každý deň 44 detí a mladých ľudí, ktorým sme poskytli bezpečné prostredie, v ktorom môžu tráviť svoj voľný čas. Popri tomto nápore detí a mladých ľudí, ktorí by inak boli na ulici, sme stihli toho ešte oveľa viac.